0905 359 452

Quán Cà Phê Đón Thêm Khách Nhờ Từ Bỏ Ống Hút Nhựa

cac-loai-ong-hut-bao-ve-moi-truong

Hoà chung với các bạn trẻ trên thế giờ với phong trào nói không với các sản phẩm từ nhựa và khởi đầu với ống hút nhựa. Hiện nay các bạn trẻ và những người có tư tưởng tiến bộ của Việt Nam đang ra sức đấu tranh với những sản phẩm từ nhựa và – Xem thêm …