Về BAOBIHUUCO.COM

Nhà sản xuất ống hút giấy thân thiện với môi trường

Baobihuuco.com được thành lập như là nhà sản xuất ống hút giấy thân thiện với môi trường đầu tiên ở Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một giải pháp ống hút bền vững hơn có thể phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
Tại baobihuuco.com chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tuân thủ theo tất cả các yêu cầu của tổ chức FSC về bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.
Các sản phẩm Ống Hút Giấy của chúng tôi không chỉ thân thiện với môi trường mà còn được FDA chứng nhận cho sản phẩm an toàn được nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.
Với mong muốn môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn. Chúng tôi muốn đóng góp một phần công sức bé nhỏ bằng chính sản phẩm Ống Hút Giấy qua đó sẽ làm giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường của chúng ta. Chúng tôi cần các bạn chung tay bảo vệ môi trường thiết thực nhất bằng cách sử dụng Ống Hút Giấy thay cho ống hút nhựa hằng ngày.